Tiếng thụy điển – học và thảo luận

Bảng chia động từ

  Nhóm 1: nhóm động từ ở thì hiện tại có đuôi ar, khi chuyển sang quá khứ thì thêm de vào sau động từ nguyên mẫu, khi chuyển sang thì quá khứ phân từ thì bỏ de thêm t (42% động từ tiếng thụy điển tuân theo nguyên tắc này).
           
  acceptera accepterar accepterade accepterat chấp nhận
  agera agerar agerade agerat hành động
  arbeta arbetar arbetade arbetat làm việc
  bada badar badade badat tắm, ngâm nước, nhúng nước
  baka bakar bakade bakat làm bánh
  berätta berättar berättade berättat kể, nói cho biết
  betala betalar betalade betalat trả tiền
  borsta borstar borstade borstat đánh răng
  bruka brukar brukade brukat thường, có thói quen
  bädda bäddar bäddade bäddat trãi giường
  cykla cyklar cyklade cyklat đạp xe
  dansa dansar dansade dansat nhảy, khiêu vũ
  diska diskar diskade diskat rửa chén
  duka dukar dukade dukat dọn bữa ăn
  duscha duschar duschade duschat tắm vòi sen
  döda dödar dödade dödat giết chết
  fiska fiskar fiskade fiskat câu cá
  flytta flyttar flyttade flyttat dọn nhà
  fostra fostrar fostrade fostrat nuôi nấng, dạy dỗ
  fotografera fotograferar fotograferade fotograferat chụp hình
  fuska fuskar fuskade fuskat quay cóp, gian lận
  färga färgar färgade färgat tô màu
  förlora förlorar förlorade förlorat mất
  förlova sig förlovar sig förlovade sig förlovat sig đính hôn
  förrändra förrändrar förrändrade förränrat thay đổi
  gâp gapar gapade gapat thét, kêu lớn
  gilla gillar gillade gillat thích, mến
  gissa gissar gissade gisssat đoán
  gäspa gäspar gäspade gäspat ngáp
  halka halkar halkade halkat trượt
  handla handlar handlade handlat mua sắm
  hata hatar hatade hatat ghét
  hitta hittar hittade hittat tìm, kiếm
  hoppa hoppar hoppade hoppat nhảy lên
  hoppas hoppas hoppades hoppats hy vọng
  hosta hostar hostade hostat ho
  hälsa hälsar hälsade hälsat chào hỏi
  hämta hämtar hämtade hämtat đón về
  jobba jobbar jobbade jobbat làm việc
  kalla kallar kallade kallat gọi điện thoại
  kamma sig kammar sig kammade sig kammat sig chải tóc
  kasta kastar kastade kastat ném
  kissa kissar kissade kissat đi tiểu
  klappa klappar klappade klappat vuốt ve
  klättra klättrar klättrade klättrat trèo
  knacka knackar knackade knackat gỏ, ,đập
  knarka knarkar knarkade knarkat nghiện
  kontrollera kontrollerar kontrollerade kontrollerat điều chỉnh, kiểm tra
  kosta kostar kostade kostat trị giá
  krama kramar kramade kramat ôm ấp
  laga lagar lagade lagat nấu nướng, sửa chữa
  leta letar letade letat tìm, kiếm
  lova lovar lovade lovat hứa hẹn
  lukta luktar luktade luktat bốc mùi
  lyssna lyssnar lyssnade lyssnat lắng nghe
  låna lånar lånade lånat mượn, vay
  lämna lämnar lämnade lämnat đưa, trao, giao
  längta längtar längtade längtat nhớ nhung
  måla målar målade målat tô màu, sơn
  Nguyên mẫu Thì hiện tại Thì qua khứ Quá khứ phân từ (present perfect)
  odla odlar odlade odlat trồng 
  passa passar passade passat hợp, vừa, chăm sóc
  plugga pluggar pluggade pluggat học
  praktisera praktiserar praktiserade praktiserat thực tập
  prata pratar pratade pratat nói 
  promenera promenerar promenerade promenerat đi dạo
  prova provar provade provat thử
  pussa pussar pussade pusssat hôn
  raka (sig) rakar (sig) rakade (sig) rakat (sig) cạo râu
  regna regnar regnade regnat mưa
  reparera reparerar reparerade reparerat sửa chữa
  rita ritar ritade ritat vẽ
  ropa ropar ropade ropat kêu, gọi
  rädda räddar räddade räddat cứu thoát
  räkna räknar räknade räknat đếm, tính
  sakna saknar saknade saknat thiếu
  salta saltar saltade saltat ướp muối
  simma simmar simmade simmat bơi
  skaffa skaffar skaffade skaffat làm, tạo ra
  skala skalar skalade skalat gọt vỏ
  skapa skapar skapade skapat tạo nên, tạo ra
  skicka skickar skickade skickat gửi
  skoja skojar skojade skojat nói đùa
  skratta skrattar skrattade skrattat cười
  skynda sig skyndar sig skyndade sig skyndat sig làm gấp
  skåla skålar skålade skålat cạn chén
  skämta skämtar skämtade skämtat nói đùa
  slicka slickar slickade slickat liếm
  sluta slutar slutade slutat hoàn thành
  smaka smakar smakade smakat có vị
  snöa snöar snöade snöat tuyết rơi
  somna somnar somnade somnat ngủ thiếp đi
  sparka sparkar sparkade sparkat đá
  spegla (sig) speglar (sig) speglade (sig) speglat (sig) soi gương
  spela spelar spelade spelat chơi
  stanna stannar stannade stannat dừng
  starta startar startade startat bắt đầu
  stoppa stoppar stoppade stoppat dừng
  studera studerar studerade studerat học
  städa städar städade städat quét dọn
  sucka suckar suckade suckat thở dài
  svara svarar svarade svarat trả lời
  svimma svimmar svimmade svimmat xỉu
  tacka tackar tackade tackat cám ơn
  tappa tappar tappade tappat đánh rơi
  titta tittar tittade tittat xem, nhìn
  tjäna tjänar tjänade tjänat kiếm tiền, giữ chức vụ
  torka torkar torkade torkat phơi khô
  träffa träffar träffade träffat gặp
  tugga tuggar tuggade tuggat nhai
  tvätta (sig) tvättar (sig) tvättade (sig) tvättat (sig) giặt
  tävla tävlar tävlade tävlat thi đấu
  vakna vaknar vaknade vaknat thức dậy
  vattna vattnar vattnade vattnat tưới nước
  vila vilar vilade vilat nghỉ ngơi
  vinka vinkar vinkade vinkat vẫy chào
  visa visar visade visat chỉ cho xem
  viska viskar viskade viskat nói thầm
  vispa  vispar vispade vispat đánh trứng
  vissla visslar visslade visslat huýt sáo
  våga vågar vågade vågat dám làm
  vänta väntar väntade väntat chờ, đợi
  växla växlar växlade växlat chuyển đổi
  ångra ångrar ångrade ångrat hối hận
  älska älskar älskade älskat yêu
  ändra ändrar ändrade ändrat thay đổi
  önska önskar önskade önskat mong muốn
  öppna öppnar öppnade öppnat mở
  öva övar övade övat luyện tập
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  Nhóm 2a:  nhóm động từ ở thì hiện tại có đuôi là er, khi chuyển sang dạng quá khứ thì bỏ đuôi er thêm de, chuyển sang quá khứ phân từ sẽ bỏ er thêm t (15% động từ tuân theo nguyên tắc này).
           
  anmäla (sig) anmälar (sig) anmälade (sig) anmält báo cáo
  använda användar användade användat sử dụng
  behöva behöver behövde behövt cần, muốn
  beställa beställer beställde beställt đặt chỗ
  betyda betyder betydde betytt nghĩa là
  bygga bygger byggde byggt xây dựng
  böja böjer böjde böjt bẻ cong
  drömma drömmer drömde drömt ước mơ
  fylla lyller fyllde fyllt đổ đầy
  föda föder födde fött sinh ra
  följa följer följde följt đi theo
  glömma glömmer glömde glömt quên
  gräva gräver grävde grävt đào, bới
  gömma gömmer gömde gömt che giấu
  hyra hyr hyrde hyrt thuê, muớn
  hälla häller hällde hällt rót, chế
  hända händer hände hänt xảy ra
  hänga hänger hängde hängt treo, máng
  höra hör hörde hört nghe thấy
  känna känner kände känt cảm thấy, quen với ai
  köra kör körde kört lái 
  leva lever levde levt sống
  lära lär lärde lärt học
  minnas minns mindes mints nhớ
  ringa ringer ringde ringt gọi điện
  slänga slänger slängde slängt ném, quăng đi
  spilla spiller spillde spillt làm tràn ra
  ställa ställer ställde ställt dựng đứng, đặt đứng
  stänga stänger stängde stängt đóng cửa
  svänga svänger svängde svängt đu đưa
  sända sänder sände sänt gửi đi
  trivas trivs trivdes trivts thích, cảm thấy dễ chịu
  tända tänder tände tänt châm lửa
  väga väger vägde vägt cân, đo
  vända vänder vände vänt chuyển hướng, quay đầu
           
           
  Nhóm 2b: (14% động từ tuân theo nguyên tắc này). Động từ ở thì hiện tại có đuôi er, khi chuyển sang thì quá khứ bỏ er thêm te, chuyển sang thì hiện tại hoàn thành bỏ e.
           
  besöka besöker besökte besökt đi thăm, đến chơi
  blåsa blåser blåste blåst thổi
  byta byter bytte bytt đổi, thay
  dyka dyker dykte (dök) dykt lặn
  försöka försöker försökte försökt cố gắng
  gifta sig gifter sig gifte sig gift sig kết hôn
  heta heter hette hetat tên là, gọi là
  hjälpa hjälper hjälpte hjälpt giúp đỡ
  klippa klippder klippte klippt cắt bằng kéo
  knäppa knäpper knäppte knäppt bấm nút
  kyssa kysser kysste kysst hôn
  köpa köper köpte köpt mua
  leka leker lekte lekt chơi đùa
  låsa låser låste låst khóa lại
  läsa läser läste läst học, đọc
  märka märker märkte märkt để ý thấy
  möta möter mötte mött gặp gỡ
  resa reser reste rest đi du lịch
  röka röker rökte rökt hút thuốc
  sköta sköter skötte skött chăm sóc
  släcka släcker släckte släckt dập tắt
  steka steker stekte stekt chiên, rán
  tycka (om) tycker (om) tyckte (om) tyckt (om) thích
  tänka tänker tänkte tänkt suy nghĩ
  upptäcka upptäcker upptäckte upptäckt phát hiện ra, khám phá ra
  väcka väcker väckte vackt đánh thức dậy
  växa växer växte växt lớn lên
  åka åker åkte åkt đi bằng phương tiện gì đó
           
  Nhóm 3 (4% động từ tuân theo nguyên tắc này)    
           
  bero på beror på berodde på berott på tùy thuộc, lệ thuộc vào
  bo bor bodde bott sống, ở
  klä klär klädde klätt mặc
  mår mådde mått cảm thấy
  ro ror rodde rott chèo thuyền
  sy syr sydde sytt may, khâu
  tro tror trodde trott nghĩ
           
  Nhóm 4 (25% động từ tuân theo nguyên tắc này) Động từ bất quy tắc  
  be ber bad bett van xin
  bjuda bjuder bjöd bjudit mời
  bli blir blev blivit trở nên 
  bryta bryter bröt brutit bẻ, làm gảy
  bära bär bar burit mang, vác
  dricka dricker drack druckit uống
  dör dog dött chết
  falla faller föll fallit rơi, té
  finna finner fann funnit tìm
  finnas finns fanns funnits có, tồn tại
  flyga flyger flög flugit bay
  fortsätta fortsätter fortsatte fortsatt kéo dài, tiếp tục
  frysa fryser frös frusit bị cóng, bị lạnh cóng
  får fick fått được, nhận được
  förstå förstår förstod förstått hiểu
  ge ger gav gett (givit) cho, trao cho
  gråta gråter grät gråtit khóc
  går gick gått đi
  göra gör gjorde gjort làm
  ha har hade haft
  hinna hinner hann hunnit đến kịp, theo kịp
  hålla håller höll hållit cầm nắm
  knyta knyter knöt knutit buộc, cột
  komma kommer kom kommit đến 
  krypa kryper kröp krupit bò, trườn
  kunna kan kunde kunnat có thể
  le ler log lett mỉm cười
  ligga ligger låg legat nằm
  ljuga ljuger ljög ljugit nói dối, lừa dối
  låta låter lät låtit cho phép, có vẻ
  lägga lägger lade lagt đặt nằm, xếp chỗ
    måste måste har måst phải
  rida rider red ridit cưỡi ngựa
  se ser såg sett nhìn thấy
  sitta sitter satt suttit ngồi
  sjunga sjunger sjöng sjungit hát
  skjuta skjuter sköt skjutit bắn
  skola ska skulle   sẽ
  skriva skriver skrev skrivit viết
  skära skär skar skurit cắt bằng dao
  slå slår slog slagit đánh, nện
  snyta snyter snöt snutit hỉ mũi
  sova sover sov sovit ngủ
  springa springer sprang sprungit chạy
  stiga stiger steg stigit lên, xuống xe
  stjäla stjäl stal stulit ăn trộm
  stryka stryker strök strukit ủi, xóa
  stå står stod stått đứng
  svära svär svor svurit chửi thề
  säga säger sa (sade) sagt nói  
  sälja säljer sålde sålt bán
  sätta sätter satta suttit đặt, đựng
  ta tar tog tagit lấy, cầm
  vara är var varit thì, là
  veta vet visste vetat biết
  vilja vill ville velat muốn
  vinna vinner vann vunnit thắng cuộc
  äta äter åt ätit ăn  
Advertisements

16 Responses to "Bảng chia động từ"

a chị ơi cho e hỏi làm thế nào để nhớ được hết mấy cái này
khó nhớ quá à

kho´nho that.

Cám ơn chủ nhà đã cho 1 cái bảng chia động từ rất dễ hiểu.
@phương och @Anonymous: Đừng học thuộc hết cái bảng kia, cứ học thuộc quy tắt rồi tập làm quen bằng cách tự chia một động từ mà mình đã biết, làm nhiều lần sẽ nhớ quy tắc thôi.

hoc het lam sao dc co chu´´ huhuhu nhieu tu that.help me
hjälpa mig

Em đang cần dịch gấp giấy tờ liên quan đến ly hôn từ tiếng Việt sang tiếng Thụy Điển. Anh/Chị nào biết tiếng Thụy Điển có thể giúp em được không ạ? Em xin cám ơn và hậu tạ. Mail của em là titcoi2000@yahoo.com

day moi la 1/10 cua tu thuy dien

Cho minh cái 9/10 còn lại đi bạn 😀

may co dong tu nao ma co chu y thu nhi thi du knyta deu thay doi giong nhu nhau, Knyta, knyter , knöt ,knutit. flyga , flyger flög, flugit. Hoppas det hjälper lycka till !!!

may cau*

Co gi dau ma kho

cái này đi đến trường học cô giáo cho viết mening với nhìn hình ảnh, tất nhiên ko phải ngày 1 ngày 2, các bạn ghép từ trong môt câu là nhanh hiểu và dễ thuộc 🙂

cho mk hoi qua khu phan tu la j vay

Tuyệt quá

Tuyệt quá

cho minh bo sung nha … nhom 2b dong tu o hien dai co duoi er neu tan cung la ” k p t s x ” thi bo er va them te .. chuc cac ban hoc tot

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements

  • NAM: Idag handlar jag mat och promenerar i skogen På eftermiddag ska jag simma i Simhallen . Jag ska dricka kaffe klockan 7 på kvällen . Vill du åka m
  • Anonymous: Jag vill träna svenska ,eftersom jag inte bra svenska .Kan du hjälpa mig ?
  • Anonymous: Idag tittar jag TV och läser tidningen.

Categories

%d bloggers like this: